Inschrijven

INSCHRIJVEN
U kunt inschrijven door een mail te sturen naar Mari Hofman (marihofman@gmail.com). Aarzel vooral niet om als u vragen heeft telefonisch contact op te nemen met Mari (06 48766927); hij zal uw vragen graag beantwoorden.

Op uw boeking zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
1. Een inschrijving wordt definitief door bijschrijving van een bedrag van €100,- op de rekening van Crea Italia.
2. Het volledige cursusgeld dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de cursus te zijn bijgeschreven op onze bankrekening. Indien bijschrijving niet tijdig heeft plaatsgevonden is Crea Italia bevoegd de boeking eenzijdig te annuleren.
3. Annulering van de cursus dient schriftelijk (per e-mail of brief) te gebeuren. Bij annulering is € 40,- aan administratiekosten verschuldigd vermeerderd met – afhankelijk van het tijdstip van de annulering – de volgende bedragen:
* 5 dagen of minder voor de cursusaanvang 100% van de cursusprijs
* 30 tot 15 dagen voor de cursusaanvang 60% van de cursusprijs
* 60 tot 30 dagen voor de cursusaanvang 30% van de cursusprijs.
Indien de cursus meer dan 60 dagen voor de aanvang wordt geannuleerd, zijn uitsluitend de administratiekosten verschuldigd.
4. Crea Italia is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies dan wel diefstal van persoonlijke bezittingen van cursisten. Crea Italia adviseert u een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
5. Crea Italia behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren bij deelname van 3 of minder cursisten. In dat geval vindt volledige restitutie van de cursusprijs aan reeds ingeschreven deelnemers plaats. Van een dreigend tekort aan inschrijvingen worden de deelnemers in een vroeg stadium geïnformeerd.